ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

11/4/17

Καλό Πάσχα

Καλή Ανάσταση!
 Το άγιο Φως της Ανάστασης, ας
Καλή Ανάσταση! φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.
Κ Α Λ Ο --- Π Α Σ Χ Α